Všetky informácie, ktoré zadávate pri vypĺňaní formulára, považujeme za citlivé. Neposkytujeme ich ďalej tretím stranám, takže vás nebude kontaktovať žiadna ďalšia spoločnosť bez vášho súhlasu. Všetko, čo nám poviete, ostáva medzi nami. Ak sa rozhodnete požiadať o vymazanie vašich údajov, vyhovieme vám.

Naši spracovatelia alebo kto má k vašim údajom prístup a aké služby k tomu využívame:

Náš tím poskytuje návštevníkom a používateľom našich produktov zákaznícku a technickú podporu. Pre internú a emailovú komunikáciu s návštevníkmi využívame služby spoločnosti Google, pre chatovú komunikáciu nástroj Smartsupp a taktiež nám občas píšete s prosbou o pomoc cez sociálnu sieť Facebook. Na spravovanie emailov a na zálohovanie kontaktov a firemných dokumentov používame službu Google. Naše účtovné doklady spracovávame v účtovnom programe Premiér s licenciou vlastnenou materskou spoločnosťou NeoTax, s.r.o. Dáta sú ukladané na vlastnom serveri spravovanom spoločnosti Clientigent, s.r.o. Servery, hosting, databázy a zálohovanie a správa databáz sú poskytované spoločnosťami OVH a ProfitBricks. Stránka je zabezpečená HTTPS protokolom. Pre platby kartou využívame platobnú bránu Trustpay. Platby prostredníctvom prémiovej SMS zabezpečuje spoločnosť ELET, s.r.o. Ak platíte bankovým prevodom, peniaze posielate na náš bankový účet vo FIO banke.

Prístup k vašim komentárom, emailom a správam so žiadosťou o pomoc pri spracovaní formulárov má tím kolegov zákazníckej podpory, ktorí sa riadia prísnymi pravidlami pre prácu s dátami. Ešte jednoduchšie: k vašim údajom sa nedostane nikto, kto nie je oprávnený a bez dôvodu, čím je myslená napr. žiadosť užívateľa o kontrolu formulára.

Aby sme lepšie porozumeli správaniu hostí našich webových stránok a užívateľov našich služieb a mohli im tak pripravovať tie najlepšie služby, využívame službu Google Analytics od spoločnosti Google, Inc. A aby sme sa uistili, že vám ponúkame kvalitné služby, zaviedli sme v našej materskej spoločnosti systém manažmentu kvality podľa štandardov ISO 9001: 2008. S podmienkami používania našich služieb sa môžete zoznámiť na našich stránkach www.OnlinePriznanie.sk a www.neotax.sk.